Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 3 Year : 2023Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications 
Temporo-parietal encephalocele: a case report [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2016; 31(3): 222-225 | DOI: 10.5222/MMJ.2016.222  

Temporo-parietal encephalocele: a case report

İpek Ulu1, Yasemin Çekmez1, Esra Tuştaş Haberal1, Mehmet Serdar Gülşen1, Şirin Güven2
1Ümraniye Medical And Research Hospital, Department Of Obstetrics And Gynecology, İstanbul
2Ümraniye Medical And Research Hospital, Department Of Pediatrics, İstanbul

Introduction:
Herniation of the brain tissue with or without meninges through a defect in the calvarium is defined as encephalocele. Most commonly seen in occipital region, the temporal encephalocele occupies only 1% of all cases of encephalocele.
Case Report:
A 33 year-old Turkish woman gravida 5, parity 2, admitted to our hospital with the complaint of low back pain at 38+5 weeks of gestation. In the sonographic examination a single viable male fetus appropriate with 38 weeks of gestation was detected. In the calvarium of the fetus a 3x4cm mass was also detected protruding from the left temporo-parietal region. Small amount of brain tissue was identified in this mass. No fetal extracranial congenital malformations were detected. The diagnosis of a temporo-parietal encephalocele was made.
Discussion:
Encephaloceles are generally presented to be at occipital and anterior region of the calvarium. Temporo-parietal location is very rare in the literature. Two dimensional (2D) ultrasound catches nearly 80% of encephaloceles. Management of encephaloceles depends on the location and size of them. The size of brain tissue bulging and associated lethal anomalies play role in the decision of termination of the pregnancy. If the brain tissue in the sac is small then the prognosis becomes promising as we expect to be in our case.

Keywords: encephalocele, fetal brain, malformation


Temporo-parietal ensefalosel: olgu sunumu

İpek Ulu1, Yasemin Çekmez1, Esra Tuştaş Haberal1, Mehmet Serdar Gülşen1, Şirin Güven2
1Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul

Giriş:
Beyin dokusunun meninkslerle veya değil, kafatasındaki bir defektten fıtıklaşması ensefalosel olarak tanımlanır. Çoğunlukla oksipital bölgede görülür, temporal ensefalosel tüm ensefalosellerin sadece %1’ini oluşturur.
Olgu sunumu:
33 yaşında bir Türk kadın, gravida 5, parite 2, 38 hafta 5 günlük gebeliği mevcutken bel ağrısı ile hastanemize başvurdu. Ultrasonografisinde 38 hafta ile uyumlu tekil, canlı, erkek fetus saptandı. Fetusun kafatasında sol temporo-parietal bölgeden protrude olan 3x4cm’lik kitle saptandı. Kitle içinde az miktarda beyin dokusu saptandı. Başka bir extrakranyal kongenital malformasyon saptanmadı. Temporo-parietal ensefalosel tanısı koyuldu.
Tartışma:
Ensefaloseller genellikle kafatasının oksipital veya anterior bölgesinde olmaya meyillidirler. Temporo-parietal yerleşim literatürde oldukça nadirdir. İki boyutlu ultrason ensefalosellerin yaklaşık %80’ini yakalar. Ensefalosellerin yönetimi yerleşim ve boyutlarına bağlıdır. Gebeliğin sonlandırılması kararında, taşan beyin dokusunun boyutu ve eşlik eden ölümcül anomaliler rol oynar. Kesedeki beyin dokusu küçük ise, o zaman prognoz bizim vakamızda olmasını beklediğimiz gibi umut verici olur.

Anahtar Kelimeler: ensefalosel, fetal beyin, malformasyon


İpek Ulu, Yasemin Çekmez, Esra Tuştaş Haberal, Mehmet Serdar Gülşen, Şirin Güven. Temporo-parietal encephalocele: a case report. Medeniyet Med J. 2016; 31(3): 222-225

Corresponding Author: İpek Ulu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ