Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 2 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Clinicopathologic Investigation of Parotid Gland Masses: Retrospective Analysis of 121 Cases [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2016; 31(3): 168-173 | DOI: 10.5222/MMJ.2016.168  

Clinicopathologic Investigation of Parotid Gland Masses: Retrospective Analysis of 121 Cases

İldem Deveci, Mehmet Sürmeli, Serap Önder, Hasan Çanakcı, Aslı Şahin Yılmaz, Çağatay Oysu
Health Science University Umraniye Education and Research Hospital ENT Department

The aim of this study is analyzing the data of the patients who underwent parotidectomy surgery in our clinic retrospectively, reviewing the parotid gland masses according to the literature and comparing the preoperative Fine needle Aspiration Biopsy(FNAB) results with the certain histopathologic results. Seventy-one male and fifty female patients who underwent parotidectomy surgery in our clinic between January 2008 and August 2015 were included in our study. All patients’ ages, gender, the surgical procedures, preoperative FNAB results and postoperative certain histopathologic results were recorded. According to postoperative histopathologic results 101(%85.8) patients had benign parotid masses and 20(%16.2) patients had malignant parotid masses. The most common benign parotid masses were pleomophic adenomas in 53 patients and Whartin tumors in 33 patients. The most frequent malignant tumor was squamous cell carcinoma which was encountered in 6 patients. We performed 106 superficial,12 total and 3 radical parotidectomy for 121 patients with parotid mass. We do not have any patient with recurrent tumor in our followups. We compared preoperative FNAB results with postoperative histopathologic results and the sensitivity of FNAB was %80 in our study. The physical examination, USG, MR imaging and FNAB are useful proedures for evaluating parotid gland masses preoperatively. FNAB results are quite reliable to decide the surgical procedures. Superficial parotidectomy is an adequate procedure for benign tumors of the parotid gland. For malignant tumors total parotidectomy must be performed. Neck dissection must be peformed for patients with nodal metastasis. Elective neck dissection for N0 patients is still a challenging subject.

Keywords: parotid masses, fine needle aspiration biopsy, parotidectomy


Parotis Bezi Kitlelerinin Klinikopatolojik İncelenmesi: 121 Olgunun Retrospektif Analizi

İldem Deveci, Mehmet Sürmeli, Serap Önder, Hasan Çanakcı, Aslı Şahin Yılmaz, Çağatay Oysu
Sağlık bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği

Bu çalışmanın amacı, kliniğimizde parotidektomi operasyonu geçiren olguları retrospektif olarak inceleyerek parotis kitlelerinin özelliklerini literatür eşliğinde gözden geçirmek ve preoperatif ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) sonuçlarını postoperatif histopatoloji sonuçlarıyla karşılaştırmaktır. Ocak 2008 ile Ağustos 2015 tarihleri arasında kliniğimizde parotiste kitle nedeniyle opere edilen 121 hastanın dosyaları incelendi. Hastaların 71’i erkek, 50'si ise kadın hastaydı.. Hastaların yaşı, cinsiyeti, ameliyat şekli, preoperatif İİAB sonuçları ve postoperatif histopatolojik sonuçları kaydedildi. Cerrahi tedavi sonrası elde edilen kesin postoperatif histopatoloji sonuçlarına göre toplam 121 olgunun 101’i benign (%85,8), 20’si ise (%16,2) malign olarak raporlandı. Benign tümör olarak ameliyat sonrasında en sık pleomorfik adenom 53 olguda saptandı. İkinci en sık görülen benign tümör olan Whartin tümörü ise 33 olguda saptandı. Ameliyat sonrası histopatolojik sonuçlarına göre en sık görülen malign tümör ise 6 hastada gördüğümüz skuamöz hücreli karsinomdu. Hastaların 106’sına yüzeyel parotidektomi, 12’sine total parotidektomi ve 3’üne radikal parotidektomi ameliyatı uygulandı. Hastaların takiplerinde nüks görülmedi. Ameliyat öncesi yapılan İİAB’nin %80 sensitiviteye sahip olduğu görüldü. Parotis kitlelerinin preoperatif değerlendirilmesinde fizik muayene, ultrason, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme ve İİAB önemli yer tutmaktadır. İİAB sonuçları tükrük bezi kitlelerinde oldukça güvenilir olup seçilecek cerrahi yöntem için yol gösterici olmaktadırlar. İİAB ile benign tanı konan tümörlerde yüzeyel parotidektomi halen seçkin tedavi olarak yerini korumaktadır. Malign tümörlerde mümkün oldukça total parotidektomi yapılmalı, boyun metastazı saptanan olgularda boyun diseksiyonu uygulanmalıdır. N0 boyunlarda elektif boyun diseksiyonu, parotis tümörlerinin çok fazla çeşitliliği olması ve her grupla ilgili yeterli sayıda vaka serilerinin olmamasından dolayı halen tartışmalıdır

Anahtar Kelimeler: parotis kitleleri, ince iğne aspirasyon biopsisi, parotidektomi


İldem Deveci, Mehmet Sürmeli, Serap Önder, Hasan Çanakcı, Aslı Şahin Yılmaz, Çağatay Oysu. Clinicopathologic Investigation of Parotid Gland Masses: Retrospective Analysis of 121 Cases. Medeniyet Med J. 2016; 31(3): 168-173

Corresponding Author: İldem Deveci, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved