Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 2 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Utility of diffusion-weighted magnetic resonance imaging in diagnosing hepatocellular carcinoma in cirrhotic liver [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2016; 31(4): 266-273 | DOI: 10.5222/MMJ.2016.266  

Utility of diffusion-weighted magnetic resonance imaging in diagnosing hepatocellular carcinoma in cirrhotic liver

Ahmet Aslan1, İbrahim İnan2, Vildan Karagöz2, Mine Aslan1, Murat Acar2
1Department of Radiology, Ümraniye Traning and Research Hospital, İstanbul
2Department of Radiology, Medical School of Istanbul Medeniyet University, Istanbul

We aimed to introduce the utility of diffusion-weighted images (DWI) in differentiating hepatocellular carcinoma (HCC) from dysplastic nodules (DN) in cirrhotic liver. DWI studies of the patients who had cirrhosis and HCC or cirrhosis and DN were evaluated retrospectively. Signal intensities of the lesions were classified as hyper-, iso- or hypointense on DWI. Apparent diffusion coefficient (ADC) and ADC ratios (the ratio between lesion ADC, and ADC of the surrounding liver parenchyma) was obtained, and mean values were compared. Statistical significance was set at p<0.05. Ninety-five lesions were diagnosed with HCC and forty-four lesions with DN from a total of 87 patients. The hyperintensity on DWI, mean ADC, and ADC ratio of HCCs were statistically significant (p<0.001 for all parameters). An ADC value of ≤ 1.316x10-3 mm²/s and an ADC ratio of ≤ 0.94 obtained by ROC curve analysis, were found to be the best cut-off values. DWI alone has a limited capability to detect HCC, but it can be used for imaging cirrhotic liver to supply ancillary findings in addition to dynamic contrast-enhanced MRI in diagnosing HCC.

Keywords: Cirrhosis, hepatocellular carcinoma, dysplastic nodule, magnetic resonance imaging, diffusion weighted imaging diagnostic imaging.


Diffüzyon Ağırlıklı Magnetik Rezonans Görüntülemenin, Sirotik Karaciğerde Hepatosellüler Kanser Tanısında Yararı

Ahmet Aslan1, İbrahim İnan2, Vildan Karagöz2, Mine Aslan1, Murat Acar2
1Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

Bu çalışmada sirotik karaciğerde hepatosellüler kanseri (HSK), displastik nodüllerden (DN) ayırımında diffüzyon ağırlıklı görüntülerin (DAG) yararını ortaya koymayı amaçladık. Siroz ve hepatosellüler kanser veya siroz ve displastik nodülü olan hastaların DAG'ları geriye dönük olarak değerlendirildi. DAG'da lezyonların sinyal intensiteleri hiper, izo veya hipointens olarak sınıflandırıldı. Apparent diffusion coefficient (ADC) ve ADC oranları (lezyon ADC'sinin lezyonu çevreleyen karaciğer parankimi ADC'sine oranı) karşılaştırıldı. İstatistiksel anlamlılık p < 0.05 olarak kabul edildi. 87 hastadan, 95 HSK tanılı lezyon ve 44 DN tanılı lezyon elde edildi. DAG’da hiperintensite, ortalama ADC ve ADC oranı istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p < 0.001 tüm parametreler için). ROC analizi ile ADC değeri olarak 1.316 x 10-3 mm²/s veya altı ve ADC oranı olarak 0.94 veya altı, en iyi kestirim değeri olarak hesaplandı. DAG tek başına HSK tespit etmede kısıtlı kabiliyete sahiptir. Ancak dinamik kontrastlı MRG’ye ek olarak, sirotik karaciğerde HSK tanısında yardımcı bulgular sağlayabilmek için kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Siroz, hepatosellüler kanser, displastik nodül, magnetik rezonans görüntüleme, difüzyon ağırlıklı görüntüleme, tanısal görüntüleme


Ahmet Aslan, İbrahim İnan, Vildan Karagöz, Mine Aslan, Murat Acar. Utility of diffusion-weighted magnetic resonance imaging in diagnosing hepatocellular carcinoma in cirrhotic liver. Medeniyet Med J. 2016; 31(4): 266-273

Corresponding Author: Ahmet Aslan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ