Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 2 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Intraocular pressure changes following cataract extraction in primary open-angle glaucoma patients [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2005; 20(3): 137-139

Intraocular pressure changes following cataract extraction in primary open-angle glaucoma patients

Sevil Arı Yaylalı, Aylin Ardagil, Hasan Horoz, Hasan H. Erbil
SSK Göztepe Training and Research Hospital, Eye Diseases, Istanbul

In this study we aimed to evaluate the changes in intraocular pressure following uneventful phacoemulsification cataract extraction with posterior chamber intraocular lens implantation in primary open-angle glaucoma patients.
We retrospectively reviewed the 27 eyes of 22 patients with primary open-angle glaucoma who underwent cataract surgery and were followed in the glaucoma department of SSK Goztepe Educational Hospital.The preoperative and postoperative visual acuity, antiglaucoma medications, preoperative and postoperative intraocular pressures measured during the first 6 and 12 months postoperatively, 2’st and 3’rd years after the surgery were noted and compared.
During the 2 years follow up the posoperative intraocular pressure measurements were found to be significantly lower than the preoperative intraocular pressures. During the 3’rd
postoperative year the intraocular pressure started to increse but it still remained significantly lower than the preoperative measurements. All of the patients had two or more Snellen rows increase in visual acuity postoperatively except one patient
in whom the visual acuity remained the same. There was a decrease in the antiglaucoma medications postoperatively but this decrease was not statistically significant.
In this study we found that there was a statistically significant decrease in the intraocular pressure of patients with primary open-angle glaucoma after uncomplicated phacoemulsification and posterior chamber intraocular lens implantation surgery. The cataract surgery itsself may contribute to the intraocular pressure regulation in patients with primary open-angle glaucoma.

Keywords: Primary open-angle glaucoma, intraocular pressure, cataract extraction, phacoemulsification


Birincil açık açılı glokom hastalarında katarakt ekstraksyonu sonrası göz içi basıncının değişimi

Sevil Arı Yaylalı, Aylin Ardagil, Hasan Horoz, Hasan H. Erbil
SSK Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Bu çalışmada, birincil açık açılı glokom tanılı hastalarda komplikasyonsuz fakoemulsifikasyon cerrahisi ve göz içi lens implantasyonu sonrası göz içi basınç değişiminin değerlendirmesi amaçlandı.
SSK Göztepe Eğitim ve Araştrma Hastanesi Göz Kliniği Glokom Birimi’nde takip edilmekte ve katarakt cerrahisi geçirmiş olan 22 olgunun 27 gözü retrospektif olarak incelendi. Hastaların preoperatif ve postoperatif görme keskinliği değerleri, kullanılan antiglokomatöz ilaçlar, preoperatif göz içi basınç ortalamaları ve postoperatif ilk 6 ay, ikinci 6 ay, ikinci yıl, üçüncü yıl göz içi basınç ortalamaları tespit edildi ve kendi aralarında karşılaştırıldı.
Hastaların postoperatif 3 yıllık takiplerde göz içi basıncında preoperatif değerlere göre istatistiksel olarak anlamlı düşüş gözlendi. Göz içi basıncındaki bu düşüşün 2’inci yıl sonuna kadar devam ettiği, daha sonra artışın izlendiği, ancak hala basıncın preoperatif değerlerin altında olduğu saptandı. Bir hastada cerrahi sonrası görme keskinliğinde değişiklik olmazken diğer hastaların tamamında en az 2 Snellen sıralık artış olduğu tespit edildi. Postoperatif dönemde preoperatif döneme göre ilaç sayısında azalma saptanmasına rağmen bu fark istatiksel olarak anlamlı bulunmadı.
Katarakt gelişen birincil açık açılı glokomlu hastalarda komplikasyonsuz fakoemulsifikasyon cerrahisi ve arka kamara göz içi lensi implantasyonu sonrasında göz içi basıncında anlamlı şekilde düşüş meydana geldiği saptandı. Bu hastalarda katarakt ekstraksiyonunun görme keskinliğinde artış sağlamanın yanında göz içi basıncının regülasyonuna katkıda bulunduğu sonucuna ulaşıldı.

Anahtar Kelimeler: Birincil açık açılı glokom, göz içi basıncı, katarakt ekstraksyonu, fakoemülsifikasyon cerrahisi


Sevil Arı Yaylalı, Aylin Ardagil, Hasan Horoz, Hasan H. Erbil. Intraocular pressure changes following cataract extraction in primary open-angle glaucoma patients. Medeniyet Med J. 2005; 20(3): 137-139

Corresponding Author: Sevil Arı Yaylalı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved