Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 2 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
A rarely seen lipoma variant: Osteochondrolipoma: Case report [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2016; 31(3): 232-236 | DOI: 10.5222/MMJ.2016.232  

A rarely seen lipoma variant: Osteochondrolipoma: Case report

Ayşe Bahar Ceyran1, Murat Demiroğlu2, Serkan Şenol1, Bengü Çobanoğlu Şimşek1, Korhan Özkan2
1Department Of Pathology, Medeniyet University, Göztepe Training And Research Hospital, İstanbul, Turkey;
2Department Of Orthopedy, Medeniyet University, Göztepe Training And Research Hospital, İstanbul, Turkey;

Lipomas which are the most common tumors of the soft tissue often accompanied by fibrous tissue, blood vessels, smooth muscle, myxoid areas; and rarely include bone marrow, chondroid nodules and bone formation areas. Lipomas containing both bone and chondroid areas are extremely rare and have been reported most commonly in head, neck and intraoral areas. 54 years old female patient has a 7 cm. diameter subcutaneous mass in the forearm which was discovered five years ago. USG and MR findings have indicated lipoma. Radiologic examination, which has been performed due to the recent pain and hardening mass, revealed an atypical lipoma- low grade liposarcom probability. As the spindle cell areas in the fatty tissue have been seen in the tru-cut biopsy, total excision has been applied for differential diagnosis. The histopathological examination has reported osteochondrolipoma.
Osteochondrolipomas have been accepted as a variant of conventional lipomas as a result of the cytogenetic studies. It might be difficult to diagnose rarely seen osteochondrolipomas in the tru-cut or small biopsy specimens. Both clinically, radiologically and histopathologically differential diagnosis might be difficult. This case is the 6th OCL case which has been reported in the literature and the first case in the forearm area.

Keywords: osteochondroma, lipoma, variant


Nadir görülen bir lipom varyantı: osteokondrolipom; olgu sunumu.

Ayşe Bahar Ceyran1, Murat Demiroğlu2, Serkan Şenol1, Bengü Çobanoğlu Şimşek1, Korhan Özkan2
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Patoloji Anabilim Dalı.
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Ortopedi Anabilim Dalı.

Yumuşak dokunun en sık tümörü olan lipomlara, sıklıkla fibröz bağ dokusu, kan damarları, düz kas, migzoid alanlar eşlik edebilir. Lipomlar, nadiren de kemik iliği, kıkırdak nodülleri ve kemik formasyon alanları içerebilir. Hem kemik hem de kıkırdak alanlarını içeren lipomlar ise son derece nadir olup daha çok baş boyun bölgesinde ve ağız içinde bildirilmiştir. 54 yaşında bir kadın hastada, 5 yıl önce, ön kol cilt altında fark edilen, USG ve MR bulguları lipom ile uyumlu 7cm. çaptaki kitle mevcuttur. Kitlenin son zamanlarda sertleşerek ağrı yapmaya başlaması üzerine yapılan radyolojik incelemelerde atipik lipom- düşük dereceli liposarkom şüphesi saptanmıştır. Bu nedenle yapılan tru cut biyopsi materyalinde izlenen yağ doku alanları içindeki iğsi hücreli alanlar nedeniyle kesin ayırıcı tanı için total eksizyon uygulanmıştır. Materyalin histopatolojik incelemesinde lezyon, osteokondrolipom olarak rapor edilmiştir.
Yapılan sitogenetik çalışmalar ile konvansiyonel lipomların varyantı olarak kabul edilen ve son derece nadir görülen osteokondrolipomları, tru-cut veya küçük biyopsi materyallerinde değerlendirmek zor olabilir. Hem klinik, radyolojik ve hem de histopatolojik olarak ayırıcı tanıda güçlük oluşturabilirler. Bizim olgumuz şimdiye kadar bildirilmiş altıncı OKL olgusu olup ön kol lokalizasyonunda bildirilen ilk olgu olma özelliğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: osteokondrom, lipom, varyant


Ayşe Bahar Ceyran, Murat Demiroğlu, Serkan Şenol, Bengü Çobanoğlu Şimşek, Korhan Özkan. A rarely seen lipoma variant: Osteochondrolipoma: Case report. Medeniyet Med J. 2016; 31(3): 232-236

Corresponding Author: Ayşe Bahar Ceyran, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved