Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 2 Year : 2023Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications 
An effective and practical option of eyelid reconstruction: Paranasal flap [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2014; 29(4): 209-213 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2014.209  

An effective and practical option of eyelid reconstruction: Paranasal flap

Gökhan Temiz, Mustafa Karaca, Gaye Taylan Filinte, Şener Küçük, Caner Kaçmaz, Hakan Demirel
Dr. Lutfi Kirdar Kartal Education and Research Hospital, Plastic and Reconstructive Surgery, Istanbul

INTRODUCTION: The complexity of the anatomy and function of the eyelids makes them difficult to repair. However thanks to loose surrounding area and rich vascularity, there are plenty of reconstructive options. The main aim of this study is to demonstrate the reconstructive success of paranasal flap which is a practical yet an unpopular option of eyelid reconstruction.
METHODS: Between 2008 and 2011, paranasal flaps were applied in 12 patients who had various sized eyelid defects. Ten patients underwent lower eyelid reconstruction and two patients upper eyelid reconstruction. The follow- up period was between 2 months and 2 years.
RESULTS: Successful eyelid reconstruction without ectropion was achived in all patients. The donor area scars were well hidden. However the flaps seemed bulky compared to original eyelid tissue.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was concluded that the paranasal flap was reliable, effective and easy to apply. One can use the paranasal flap for both the partial and total eyelid defects as a form of anterior lamella reconstruction. The donor area scar is well hidden. Moreover in this study the paranasal flap was used for upper eyelid reconstruction for the first time. In those patients muscle function could not be recovered as expected. When levator and orbicular muscle reconstruction is impossible, paranasal flap should be considered as an upper eyelid reconstructive option.

Keywords: Eyelids, Surgical flaps


Göz kapağı rekonstrüksiyonunda pratik ve etkili bir seçenek: Paranazal flep

Gökhan Temiz, Mustafa Karaca, Gaye Taylan Filinte, Şener Küçük, Caner Kaçmaz, Hakan Demirel
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Göz kapağı defektlerinin onarımı, kapak anatomisi ve işlevinin karmaşık olması nedeniyle zordur. Bununla birlikte, periorbital bölgenin kanlanmasının çok iyi olması ve çevre dokunun gevşek olması sayesinde onarım için çok sayıda seçenek mevcuttur. Bu çalışmada göz kapağı defektlerinin rekonstrüksiyonu için tarif edilmiş, ancak yeterince tanınmayan paranazal flebin onarımdaki başarısının, uygulanma kolaylığının ve üst göz kapağı rekonstrüksiyonlarında da kullanılabileceğinin gösterilmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde 2008 ve 2011 yılları arasında göz kapağı defekti nedeniyle paranazal flep ile onarım uygulanan 12 hastanın 10’unda alt, 2’sinde üst göz kapağı rekonstrüksiyonu yapıldı. Hastalar 2 ay ila 2 yıl arasında takip edildi.
BULGULAR: On iki hastada başarıyla göz kapağı defekt onarımı sağlandı. Ektropiyon görülmedi. Verici saha skarının çok iyi gizlendiği ancak flep dokusunun orijinal göz kapağı dokusuna göre kitleli olduğu görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda paranazal flebin güvenilir, kolay ve etkin bir göz kapağı rekonstrüksiyon seçeneği olduğu ortaya konuldu. Paranazal flep hem kısmi hem de total gözkapağı defektlerinde anterior lamella rekonstrüksiyonu için kullanılabilir ve donör saha skarı çok iyi gizlenir. Tam kat defektlerde posterior lanella seçeneklerinden biriyle kombine edilmelidir. Ayrıca ilk kez bu çalışmadaki 2 hastada paranazal flep üst göz kapağı rekonstrüksiyonu için kullanılmıştır. Bu hastalarda beklendiği üzere kas fonksiyonu sağlanamamış olup, levator ve orbiküler kas onarımının olanaksız olduğu üst gözkapağı defektlerinde paranazal flep seçenekler arasında düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Göz kapakları, cerrahi flepler


Gökhan Temiz, Mustafa Karaca, Gaye Taylan Filinte, Şener Küçük, Caner Kaçmaz, Hakan Demirel. An effective and practical option of eyelid reconstruction: Paranasal flap. Medeniyet Med J. 2014; 29(4): 209-213

Corresponding Author: Gökhan Temiz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ