Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 2 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Does the awareness of the patient about the amount of daily salt consumption decrease his/her salt intake? [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2016; 31(4): 237-240 | DOI: 10.5222/MMJ.2016.237  

Does the awareness of the patient about the amount of daily salt consumption decrease his/her salt intake?

Muammer Bilici1, Fatih Yılmaz2, Sevil Uygun İlikhan1, Ali Borazan3
1Bulent Ecevit University School of Medicine, Department of Internal Medicine, Zonguldak, Turkey
2Zonguldak Ataturk Goverment Hospital, Department of Nephrology, Zonguldak, Turkey
3Bulent Ecevit University School of Medicine, Department of Nephrology, Zonguldak, Turkey

In the present study, we investigated the impact of the awareness of the daily salt intake on dietary salt consumption in patients with primary hypertension. One hundred and fifty-four patients (male, 80, and female, 74) treated with the established diagnosis of hypertension, and also followed up after providing information about salt consumption were enrolled in the present study. Urinary sodium was measured in 24-hour urine samples, and the patients were informed about their salt consumption together with their laboratory results. Three months later urinary sodium levels were measured in 24-hour urine samples again. Changes in blood pressure, and salt consumption were compared statistically. Mean age of 154 patients enralled in the study was 48.4±14.9 years. It was observed that the patients had not known their daily salt consumption. Their daily salt intake had been 12.6±4.8 g, while their daily intake dropped to 7.4±3.7 g after control of salt intake with monitorization of urinary sodium. Baseline systolic/diastolic blood pressure (p=0.024 and =0.034, respectively) values decreased, in parallel with reduction in daily salt intake (12.6±4.8 g/day to 7.4±3.7 g/day) (p<0.001). We recommend providing information to the patients routinely about the amount of daily salt intake so as to raise, and increase awareness in patients with intractable blood pressure.

Keywords: Hypertension, salt intake, blood pressure.


Hastanın Günlük Ne Kadar Tuz Tükettiğini Bilmesi Tuz Tüketimini Azaltır Mı?

Muammer Bilici1, Fatih Yılmaz2, Sevil Uygun İlikhan1, Ali Borazan3
1Bülent Ecevit Üniversitesi, İç hastalıkları Anabilim dalı, Zonguldak, Türkiye
2Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Zonguldak, Türkiye
3Bülent Ecevit Üniversitesi, Nefroloji Bilim dalı, Zonguldak, Türkiye

Bu çalışmada hipertansiyonlu hastalarda günlük tuz tüketim miktarının bilinmesinin oluşturacağı farkındalığın tuz alımı üzerine etkisi araştırıldı. Çalışmaya hipertansiyon tanısı konularak tedavi başlanan ve tuz tüketimi ile ilgili bilgiler verildikten sonra takibi yapılan 154 (80 E, 74K) hasta alındı. Hastalara 24 saatlik idrarda Na ölçümü yapılarak ne kadar tuz tükettikleri laboratuvar sonuçlarıyla birlikte anlatıldı. Üç ay sonra 24 saatlik idrarda tekrar Na kontrolü yapıldı. Kan basıncı değişiklikleri ve tuz tüketimi istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Çalışmaya alınan 154 hastanın yaş ortalaması 48,4 ±14,9 yıl idi. Hastaların ne kadar tuz tüketiklerini bilmediklerinde ortalama 12,6±4.8g tuz tüketirken 24 saatlik idrarla birlikte kontrolünü gören hastalarda günlük tuz tüketimi 7,4±3,7g’a düştüğü görüldü (p<0,001). Tuz tükemindeki azalmaya paralel olarak başlangıç sistolik/diastolik kan basıncı değerleri 145,46 ± 18,2/86,6 ± 8,6 mmHg’ dan 136,4 ± 11,6/81,8 ± 6,8 mmHg’ a geriledi (sırasıyla; p=0,024 ve p=0,034). Hastaların günlük tuz tüketim miktarını bilmesinin, kan basıncı kontrolu yapılamayan olgularda rutin olarak uygulanmasını farkındalığın arttırılması için önermekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, tuz tüketimi, kan basıncı.


Muammer Bilici, Fatih Yılmaz, Sevil Uygun İlikhan, Ali Borazan. Does the awareness of the patient about the amount of daily salt consumption decrease his/her salt intake?. Medeniyet Med J. 2016; 31(4): 237-240

Corresponding Author: Muammer Bilici, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ