Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 36 Issue : 4 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Pedobarographic Measurements of Rheumatoid Feet Compared with Clinical Parameters [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. Ahead of Print: MEDJ-70750 | DOI: 10.4274/MMJ.galenos.2021.70750  

Pedobarographic Measurements of Rheumatoid Feet Compared with Clinical Parameters

Yasemin Yumusakhuylu1, Bilinc Dogruoz Karatekin2, Selin Turan Turgut3, Afitap Icagasioglu1, Esra Selimoglu4, Sadiye Murat2, Esen Kasapoglu5, Bekir Turgut6
1Istanbul Medeniyet University Faculty of Medicine, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Istanbul, Turkey
2Istanbul Medeniyet University Goztepe Prof. Dr. Suleyman Yalcin City Hospital, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Istanbul, Turkey
3Konya Kızılay Hospital, Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Konya, Turkey
4Istanbul Erenkoy Physical Medicine and Rehabilitation Hospital, Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Istanbul, Turkey
5Istanbul Medeniyet University Faculty of Medicine, Department of Rheumatology, Istanbul, Turkey
6University of Health Sciences Turkey, Konya City Hospital, Clinic of Radiology, Konya, Turkey

Objective: This study aimed to investigate the relationship between plantar pressure pedobarographic measurements and disease activity, radiological abnormalities, and foot indexes in patients with rheumatoid arthritis (RA). Methods: Sociodemographics, foot symptoms, anatomical distribution, pain intensity and duration, and podiatry services access data were collected. Disease activity scale of 28 joints (DAS28) was used for the disease activity, and Health Assessment Questionnaire (HAQ) was used for the functional status. Foot function index (FFI) was used to measure the impact of foot pathology on its function. The Modified Larsen scoring was used to assess radiological abnormalities. Pedobarographic measurements were used to analyze foot loading characteristics.
Results: A total of 104 feet of 52 patients with RA was evaluated. DAS28 scores did not correlate with the plantar pressure values (p>0.05). A significant correlation was found between HAQ scores and right medial midfoot loading pressure (r=0.355; p<0.01). FFI scores were positively correlated with right lateral midfoot loading pressure (r=0.302; p<0.05). No relationship was found between Manchester Foot Pain and Disability Index and plantar loading characteristics. The radiological scores were correlated with left lateral hindfoot plantar pressure (r=0.286; p<0.05).
Conclusions: Pedobarographic measurements can be considered as a follow-up evaluation tool for the evaluation of all foot parts (forefoot, midfoot, and hindfoot). Rheumatoid feet investigation showed that foot involvement is independent of the disease duration, whereas midfoot plantar pressures are associated with the body mass index. Additionally, DAS28 may fall short as a marker of disease activity because it neglects foot problems.

Keywords: Rheumatoid arthritis, foot, plantar pressure, pain


Romatoid Artritli Hastaların Pedobagrafik Ölçümleri ve Klinik Parametrelerle Karşılaştırılması

Yasemin Yumusakhuylu1, Bilinc Dogruoz Karatekin2, Selin Turan Turgut3, Afitap Icagasioglu1, Esra Selimoglu4, Sadiye Murat2, Esen Kasapoglu5, Bekir Turgut6
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Prof Dr Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, İstanbul
3Konya Kızılay Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Konya
4İstanbul Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, İstanbul
5İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji, İstanbul
6Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Şehir Hastanesi, Radiology, Konya

Amaç: Çalışmanın amacı romatoid artritli (RA) hastalarda pedobarografik ölçüm ile değerlendirilen plantar basınç değişiklikleri ile hastalık aktivitesi, radyolojik anormallikler ve ayak indeksleri arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır.
Yöntemler: Sosyodemografik veriler, ayak semptomları, anatomik dağılım, ağrının şiddeti ve süresi bilgileri toplandı. Hastalık aktivitesi için 28 eklemde hastalık aktivite skoru (DAS28) ve fiziksel aktivite için Sağlık Değerlendirme Anketi (HAQ) ve ayak fonksiyonlarını değerlendirmek için ayak fonksiyon indeksi (FFI) uygulandı. Radyolojik anormallikleri değerlendirmek için modifiye Larsen skorlaması kullanıldı. Ayak basınç özelliklerini analiz etmek için pedobarografik ölçümler yapıldı.
Bulgular: Elli iki RA hastasının toplam 104 ayağı değerlendirildi. DAS28 skorları plantar basınç değerleri ile korele değildi (p>0,05). HAQ skorları ile sağ orta ayak orta yükleme basıncı arasında anlamlı bir ilişki saptandı. (r=0,355; p<0,01). FFI skorları, sağ lateral orta ayak yükleme basıncı ile pozitif korelasyon gösterdi (r=0,302; p<0,05). Manchester Ayak Ağrısı ve Sakatlık İndeksi ve plantar yükleme özellikleri arasında bir ilişki saptanmadı. Radyolojik skorlar sol lateral arka ayak plantar basıncı ile korele idi (r=0,286; p<0,05).
Sonuçlar: Pedobarografik ölçümler, ayağın tüm bölümlerinin (ön ayak, orta ayak, arka ayak) değerlendirilmesi için bir takip değerlendirme aracı olarak düşünülebilir. Romatoid ayakların pedobarografik incelenmesi, ayak tutulumunun hastalık süresinden bağımsız olduğunu, orta ayak plantar basınçlarının vücut kitle indeksi ile ilişkili olduğunu ve DAS28’in ayak problemlerini ihmal ettiği için hastalık aktivitesinin bir belirteci olarak yetersiz kalabileceğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Romatoid artrit, ayak, plantar basınç, ağrı
Corresponding Author: Bilinc Dogruoz Karatekin, Türkiye


TOOLS
Uncorrected Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved