Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 36 Issue : 3 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Current Status of Pediatric Formulations for Chronic and Acute Children’ Diseases: Applications and Future Perspectives [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2021; 36(2): 152-162 | DOI: 10.5222/MMJ.2021.78476  

Current Status of Pediatric Formulations for Chronic and Acute Children’ Diseases: Applications and Future Perspectives

Panoraia Siafaka1, Esra Ipekci2, Emre Şefik Çağlar2, Neslihan Üstündağ Okur2, Derya Büyükkayhan3
1Department Of Chemistry, Aristotle University Of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece
2Department Of Pharmaceutical Technology,Faculty of Pharmacy, University Of Health Sciences, Istanbul, Turkey
3Department of Pediatrics, Division of Neonatology, Faculty of Medicine, University of Health Sciences, İstanbul, Turkey

Infants and other children can be affected by various acute, chronic and many of them rare illnesses. Developing drugs for children is very challenging since they cannot intake tablets or hard oral solid dosage forms. Besides, most of the prescribed pediatric medications are unlicensed. The biggest issue that clinicians have to solve is that dosing in children is not based on weight or surface area of the body, as it happened in adults but is related to age variations in drug absorption, distribution, metabolism, and elimination. Thus, for pediatric patients, various therapeutic approaches have been proposed so as to develop suitable formulations such as liquid dosage forms, flexible capsules, milk-based products, etc. In addition, the administration of current pharmaceutical products to children might lead to some serious side effects which can also happen in adults but with a lower risk. Especially, infants are at high risk of getting poisoned by taking drugs used for adults. Moreover, children are very sensitive to the taste and smell of some pharmaceutical vehicles and can resist to intake them and this situation leads parents to search for tasteless and odorless medications. In this study, the current formulations for various diseases intended to be used in pediatric patients as well as various chronic and acute diseases of childhood are summarized. Authors believe that this review can help professionals who want to work with pediatric formulations to design more efficient and child-friendly drug delivery systems.

Keywords: Pediatric diseases, pediatric formulations, drug delivery systems, infants, children, pharmaceutical technology


Kronik ve Akut Çocuk Hastalıkları için Pediatrik Formülasyonların Mevcut Durumu: Uygulamalar ve Gelecekteki Bakış Açıları

Panoraia Siafaka1, Esra Ipekci2, Emre Şefik Çağlar2, Neslihan Üstündağ Okur2, Derya Büyükkayhan3
1Selanik Aristoteles Üniversitesi, Kimya Bölümü, Selanik, Yunanistan
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Ana Bilim Dalı, Istanbul, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, Istanbul, Türkiye

Çocuklar ve bebekler, çoğunun nadir olduğu çeşitli akut ve kronik hastalıklardan etkilenebilirler. Çocuklar için ilaç geliştirmek, tabletleri veya sert oral katı dozaj formlarını alamadıkları için çok zordur. Bunun dışında çocuklar için reçete edilen ilaçların çoğu ruhsatsızdır. Klinisyenlerin çözmesi gereken en büyük sorun, çocuklarda dozlamanın yetişkinlerde olduğu gibi ağırlık veya yüzey alanına bağlı olmaması, ilaç emilimi, dağılımı, metabolizması ve eliminasyonundaki yaş varyasyonları ile ilgili olmasıdır. Bu nedenle, pediyatrik hastalar için sıvı dozajlar, esnek kapsüller, süt bazlı olan ürünler gibi uygun formülasyonlar geliştirmek için çeşitli terapötik yaklaşımlar önerilmiştir. Ayrıca, mevcut tıbbi ürünlerin çocuklara uygulanması, yetişkinlerde ortaya çıkabilecek ancak daha yüksek risk taşıyan bazı yan etkilere neden olabilir. Özellikle bebeklerin yetişkinler için kullanılan ilaçları alarak zehirlenme riski yüksektir. Dahası, çocuklar bazı ilaç araçlarının tadına ve kokusuna karşı çok hassastırlar ve bu durum ebeveynleri tatsız ve kokusuz ilaçlar aramaya yöneltmektedir. Bu çalışmada, çocuk hastalarda kullanılması amaçlanan çeşitli kronik ve akut çocukluk hastalıkları için güncel formülasyonlar özetlenmiştir. Yazarlar, bu incelemenin, pediyatrik formülasyonlarla çalışmak isteyen profesyonellerin daha verimli ve çocuğa uygun ilaç taşıyıcı sistemlerin tasarlamalarına yardımcı olabileceğine inanıyor.

Anahtar Kelimeler: Pediatrik hastalıklar, pediatrik formülasyonlar, ilaç taşıyıcı sistemler, bebekler, çocuklar, farmasötik teknoloji


Panoraia Siafaka, Esra Ipekci, Emre Şefik Çağlar, Neslihan Üstündağ Okur, Derya Büyükkayhan. Current Status of Pediatric Formulations for Chronic and Acute Children’ Diseases: Applications and Future Perspectives. Medeniyet Med J. 2021; 36(2): 152-162

Corresponding Author: Derya Büyükkayhan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved