Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 2 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
The contribution of high-sensitivity troponin T on the diagnosis of coronary artery disease in patients undergoing exercise ECG test [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2016; 31(4): 274-277 | DOI: 10.5222/MMJ.2016.274  

The contribution of high-sensitivity troponin T on the diagnosis of coronary artery disease in patients undergoing exercise ECG test

Yahya Kemal İçen1, Gamze İçen2, Mevlüt Koç3, Esra Dönmez4, Murat Çaylı5
1Cardiology Department Of Osmaniye Goverment Hospital Osmaniye/turkey
2İnternal Medicine Department Of Çukurova University Hospital, Adana/turkey
3Department Of Cardiology, University Of Health Sciences- Adana Health And Research Center, Adana/turkey
4Cardiology Department Of Bakırkoy Sadi Konuk Education And Research Hospital İstanbul/turkey
5Cardiology Department of Adana Numune Education And Research Hospital

The aim of the study was to investigate the contribution of high- sensitivity troponin T (hsTnT)whose levels increase with exercise test on the diagnosis of coronary artery disease in patients undergoing exercise test. The study included 45 patients (28 male, mean age 54.1±7.6 years), in whom coronary angiography (CAG) was performed. HsTnT levels were measured before and after six hours of exercise test. The change in hsTnT was taken as the difference between hsTnT level before and after exercise. Noncritical coronary stenosis (n=30; 66.7%), and critical coronary stenosis (n=15; 33.3%) were detected in respective number of patients. Among 15 patients who had critical coronary stenosis, 11 (24.4%) had positive hsTnT after exercise. Blood urea nitrogen (BUN) (p=0.005), creatinine (Cr) (p=0.023), hsTnT values (p<0.001) before, and, after exercise tests (p=0.001) in critical CAD group were higher when compared with the non-critical CAD group. HsTnT levels before (OR: 4.863, 95%CI: 2.342-7.384, p<0.001), and after exercise (OR: 6.859, 95%CI: 1.554-12.165, p=0.012), Δ hsTnT (OR: 6.768, 95% CI: 1.409-12.127, p=0.015) and BUN (OR: 1.083, 95%CI: 0.109-2.059, p=0.03) were detected as independent predictors for critical CAD in multiple logistic regression analysis. The specificity of exercise test combined with hsTnT was 93.3%, while the sensitivity of exercise test combined with hsTnT was 73.3%. Elevated hsTnT after exercise test is a significant independent factor, and has higher sensitivity and specificity than exercise test. We may use hsTnT together with the exercise test and myocardial perfusion scintigraphy.

Keywords: hsTnT, exercise test, coronary


Efor Testi Yapılan Hastalarda Yüksek Duyarlılıklı Troponin T’nin Koroner Arter Hastalığı Tanısına Katkısı

Yahya Kemal İçen1, Gamze İçen2, Mevlüt Koç3, Esra Dönmez4, Murat Çaylı5
1Osmaniye Devlet Hastanesi Kardiyoloji Bölümü Osmaniye/türkiye
2Çukurova Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü Adana/ Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Sağlık Uygulama Merkezi Adana/türkiye
4Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Bölümü İstanbul/türkiye
5Dicle Üniversitesi Kardiyoloji Bölümü Diyarbakır/türkiye

Amaç: Amacımız efor testi ile artan hsTnT’nin koroner arter hastalığı tanısına katkısını araştırmaktı. Methods: Koroner anjiografi (KAG) yapılan 45 hastayı(28 erkek, 17 kadın ve ortalama yaş 54.1±7.6 yıl) kapsamaktadır. Tüm hastalardan EKG çekildi. Venöz yoldan tam kan sayımı, serum lipidi, böbrek fonksiyonu ve hsTnT için kan alındı. Egzersiz testinden 6 saat sonra hsTnT tekrar ölçüldü. Egzersiz sonrası hsTnT değeri ile öncesinde ölçülenin arasındaki fark değişim hsTnT olarak hesaplandı.Sonuç: 30 hastada (%66.7) kritik olmayan darlık,15 hastada (%33.3) kritik darlık mevcuttu.Kritik darlığı olan 15 hastanın (%33.3) 11’inde(%24.4) hsTnT pozitifti.Kritik KAH grubunda kan üre nitrojeni (BUN) (p=0.005), kreatinin (Cr) (p=0.023), egzersiz öncesi hsTnT (p<0.001), egzersiz sonrası hsTnT (p<0.001) ve delta hsTnT (p=0.001), kritik olmayan KAH grubuna göre daha yüksekti. Kritik KAH’ı belirlemede multiple lojistik regresyon analizi ile, egzersiz öncesi hsTnT (OR: 4.863, %95 CI: , 2.342 – 7.384, p<0.001), egzersiz sonrası hsTnT (OR: 6.859, %95 CI: 1.554 – 12.165, p=0.012), delta hsTnT (OR: 6.768, %95 CI: 1.409 – 12.127, p=0.015) ve BUN (OR: 1.083, %95 CI: 0.109 – 2.059, p=0.03) bağımsız belirteç olarak tespit edildi. Egzersiz testi ile beraber hsTnT’nin özgüllüğü %93.3, duyarlılığı ise 73.3 % idi.Tartışma: Egzersiz testinden sonra artmış hsTnT, kritik KAH için önemli bir belirleyici ve yüksek özgüllüğe ve duyarlılığa sahiptir. Egzersiz testine ve miyokart perfüzyon sintigrafisine ek test olarak hsTnT’yi kullanabiliriz.

Anahtar Kelimeler: hsTnT, egzersiz test, koroner


Yahya Kemal İçen, Gamze İçen, Mevlüt Koç, Esra Dönmez, Murat Çaylı. The contribution of high-sensitivity troponin T on the diagnosis of coronary artery disease in patients undergoing exercise ECG test. Medeniyet Med J. 2016; 31(4): 274-277

Corresponding Author: Yahya Kemal İçen, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ