Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 4 Year : 2023Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index

Membership
Applications 
Urinary incontinence used in the evaluation of patients with an important parameter: Quality of life [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2014; 29(4): 236-238 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2014.236  

Urinary incontinence used in the evaluation of patients with an important parameter: Quality of life

Handan Özcan1, Nezihe Kızılkaya Beji2
1Gumushane University Health Services Vocational High School, Gumushane
2Istanbul University, Florence Nightingale School of Nursing, Istanbul

International Continence Society defined urinary incontinence as an objectively demonstrable involuntary loss of urine with its social or hygienic consequences. Urinary incontinence (UI) is a serious problem which may affect a person’s entire social life.
As a medical, social and hygienic problem which lowers quality of life of the sufferers, urinary incontinence (UI) is widely seen among women. Although it does not directly threaten the life of the woman, since woman’s family and social life significantly deteriorate both from physical and psychological aspects, this problem should be meticulously considered and evaluated.

Keywords: Quality of life, urinary incontinence, social isolation


Üriner inkontinanslı hastaların değerlendirilmesinde kullanılan önemli bir parameter: Yaşam kalitesi

Handan Özcan1, Nezihe Kızılkaya Beji2
1Gümüşhane Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Gümüşhane
2İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İstanbul

İdrar kaçırma, Uluslararası Kontinans Birliği’nin tanımına göre, sosyal ya da hijyenik açıdan sorun oluşturan, objektif olarak gösterilebilen, istemsiz idrar kaçırma durumudur. İdrar kaçırma (UI), kişinin tüm sosyal yaşamını etkileyebilecek ciddi bir sorundur.
Üriner inkontinans (UI) kadınlar arasında yaygın olarak görülen ve yaşam kalitesinin kötüleşmesine neden olan medikal, sosyal ve hijyenik bir sorundur. UI doğrudan kadın yaşamını tehdit etmemesine rağmen, kadının aile içi ve sosyal yaşantısını fiziksel ve psikolojik yönden önemli derecede etkileyen bir sorun olması nedeniyle dikkatle ele alınmalı ve değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Yaşam kalitesi, üriner inkontinans, sosyal izolasyon


Handan Özcan, Nezihe Kızılkaya Beji. Urinary incontinence used in the evaluation of patients with an important parameter: Quality of life. Medeniyet Med J. 2014; 29(4): 236-238

Corresponding Author: Handan Özcan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ