Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 2 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Relationship Between Papillary Thyroid Cancer And Hashimoto's Disease [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2016; 31(3): 186-191 | DOI: 10.5222/MMJ.2016.186  

Relationship Between Papillary Thyroid Cancer And Hashimoto's Disease

Sema Erdoğmuş1, Mümtaz Takır2, Osman Köstek3, Serkan Şenol4, Hasan Hüseyin Mutlu1
1Istanbul Medeniyet University, Goztepe Training And Research Hospital, Department Of Family Medicine, Istanbul
2Istanbul Medeniyet University, Goztepe Training And Research Hospital, Department Of Internal Medicine, Endocrinology And Metabolism Division, Istanbul
3Istanbul Medeniyet University, Goztepe Training And Research Hospital, Department Of Internal Medicine, Istanbul
4Istanbul Medeniyet University, Goztepe Training And Research Hospital, Department Of Pathology, Istanbul

Thyroid cancer is the most common type of endocrine system cancers.
Thyroid cancer is the most frequent type of endocrine system cancers.
Thyroid cancer is the most frequent type of endocrine system cancers.
Papillary thyroid cancer ( PTC) which has favourable prognosis and accounted for 80 % of thyroid cancer. Hashimoto’s thyroiditis is the most common cause of hypothroidism. This paper aimed to determine possible relationship between PTC and Hashimoto’s thyroditis. Between the January 2008 and March 2015, the patients who had thyroidectomy were retrospectively examined. PTC and healthy control groups with their pathologic and laboratory data were included. A total of 87 PTC and 87 healthy subjects were enrolled. Of all participants, mean age was 47±15 years and male to female ratio was approximately 1: 8. Family histories regarding to thyroid carcinomas, nonthyroidal malignacy, Hashimoto thyroiditis and systematic autoimmune disease were similar in both groups (p>0.05, for all). Although PTC patients had higher TSH and fT3 median values, fT4, anti-TPO, anti-Tg values were similar as well. Finally, it was found that there was no association between PTC and Hashimoto’s thyroiditis. The ratio of Hashimoto’s thyroiditis in patients with PTC was similar to those of control group.

Keywords: Papillary thyroid carcinoma, Hashimoto’s thyroiditis, systemic autoimmune diseases


Papiller Tiroid Karsinomu ile Hashimoto Hastalığı Arasındaki İlişki

Sema Erdoğmuş1, Mümtaz Takır2, Osman Köstek3, Serkan Şenol4, Hasan Hüseyin Mutlu1
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği, İstanbul
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları-endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları, İstanbul
3İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları, İstanbul
4İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İstanbul

Tiroid kanserleri en sık görülen endokrin sistem kanserleridir. Papiller tiroid karsinomları, tiroid kanserlerinin yaklaşık %80’ inini oluşturmaktadır ve en iyi prognozlu tipidir. Hashimoto tiroiditi ise dünyada en sık görülen otoimmun tiroidittir ve hipotiroidizmin en sık sebebidir. Daha önce yapılan çalışmalarda kronik inflamasyonun kansere yol açabileceği gösterilmiştir. Çalışmamızın amacı papiller tiroid karsinomunu ile Hashimoto tiroiditi arasında bir ilişki varlığını araştırmaktır. Endokrinoloji ve Aile hekimliği kliniklerinden Ocak 2008 ve Mart 2015 tarihleri arasında tiroid papiller karsinomu (PTK) nedeniyle takip edilip, patoloji arşivleri incelenerek tiroidektomi yapılan hastalar tarandı.Yaşı 18’in altında olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Retrospektif incelemede, papiller tiroid kanserli hastalara eşlik eden Hashimoto tiroiditi sıklığı araştırıldı. Çalışmaya 87 PTK olgusu ve kontrol grubu olarak aynı sayıda 87 kişi dahil edilmiştir. Hastalarının yaş ortalaması 47±15 yıl, erkek/kadın oranı iki grupta da yaklaşık olarak 1: 8 idi. Olguların aile öyküsünde tiroid karsinomu, tiroid dışı malignite, Hashimoto tiroiditi ve sistemik otoimmun hastalık açısından iki grup arasında farklılık saptanmadı. Hastaların preop tiroid fonksiyon testleri ve antikor değerleri karşılaştırıldığında, PTC olan hastalarda TSH ve sT3 median değerleri anlamlı olarak yüksek; sT4, anti-TPO, anti-Tg değerleri gruplar arasında anlamlı farklılık yoktu.. Papiller tiroid karsinomu ile Hashimoto tiroidit arasındaki ilişki incelendiğinde hastaların hashimoto tiroidit sıklığı kontrol grubu ile benzer olduğu görüldü. Papiller tiroid karsinomlu hastaların Hashimoto tiroiditi dağılımı kontrol grubu ile benzerdi.

Anahtar Kelimeler: Papiller tiroid karsinomu, Hashimoto tiroiditi, sistemik otoimmun hastalıklar


Sema Erdoğmuş, Mümtaz Takır, Osman Köstek, Serkan Şenol, Hasan Hüseyin Mutlu. Relationship Between Papillary Thyroid Cancer And Hashimoto's Disease. Medeniyet Med J. 2016; 31(3): 186-191

Corresponding Author: Mümtaz Takır, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved