Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 2 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Current Approaches to the Diagnosis and Treatment of Resistant Hypertension [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2016; 31(3): 213-221 | DOI: 10.5222/MMJ.2016.213  

Current Approaches to the Diagnosis and Treatment of Resistant Hypertension

Nurşen Keleş, Feyza Aksu, Yusuf Yılmaz, Kenan Demircioğlu, Mustafa Çalışkan
Istanbul Medeniyet University, Göztepe Training and Research Hospital, Department of Cardiology, Istanbul, Turkey

Resistant hypertension (RHT) is a clinical state in which although concomitant in-take of at least three antihypertensive drugs, one of these preferably being a diuretic at full doses, blood pressure control is not provided.
Firstly, it should be confirmed that the patients with resistant hypertension have true RHT, this can be performed by ruling out or correcting factors associated with pseudo-resistance which include an inaccurate measurement of blood presure (BP), inappropriate drug choices or doses and the non-adherence to prescribed therapy, or the white-coat effect. The complexity of the treatment regimen, socioeconomic status, lifestyle and psychological influences affect adherence to medication.
Treatment methods being researched for the management of RHT include invasive, irreversible procedures or implantable devices such as renal denervation and carotid baroreceptor stimulation.
It is unclear whether renal denervation may benefit a subset of patients with resistant hypertension. For this reason; the best choice for treatment of RHT seems to be providing well adherence to medication and life style change of patients with RHT.

Keywords: Resistant Hypertension, Diagnosis, Treatment.


Rezistan Hipertansiyonun Teşhis ve Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar

Nurşen Keleş, Feyza Aksu, Yusuf Yılmaz, Kenan Demircioğlu, Mustafa Çalışkan
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul,Türkiye

Rezistan hipertansiyon (RHT), bir tanesi maksimum dozda diüretik olmak üzere en az üçlü anti-hipertansif tedaviye rağmen kan basıncı kontrolünün sağlanamadığı klinik durum olarak adlandırılır.
Öncelikle kan basıncının yanlış ölçümü, yetersiz tedavi planı, tedaviye uymsuzluk veya beyaz önlük etkisi gibi psödo resistan durumların dışlanması, gerçek resistan hipertansiyon tanısı koyabilmek için önemlidir. Tedavi rejiminin karmaşıklığı,sosyoekonomik statü, yaşam şekli psikolojik etkiler tedavi ye uyumu etkileyen temel etmenlerdir.
RHT için araştırılmakta olan tedaviler arasında renal denervayson gibi invazif geri dönüşümsüz prosedürler ve karotis barareseptör stimulasyonu gibi implante edilebilir aletler ile yapılan tedaviler RHT için araştırılmakta olan tedaviler arasında yer almaktadır.
Renal denarvasyonun RHT tedavisindeki yeri ve faydası hakkında yeterli olumlu veri bulunmamdığından bu hastalar için en iyi tedavi şeklinin tedaviye tam uyumun sağlaması ve yaşam şekli değişikliği olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Rezistan Hipertansiyon, Teşhis, Tedavi


Nurşen Keleş, Feyza Aksu, Yusuf Yılmaz, Kenan Demircioğlu, Mustafa Çalışkan. Current Approaches to the Diagnosis and Treatment of Resistant Hypertension. Medeniyet Med J. 2016; 31(3): 213-221

Corresponding Author: Nurşen Keleş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved