Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 4 Year : 2023Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index

Membership
Applications 
The etiology of the onset epilepsy in infancy [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2005; 20(3): 143-146

The etiology of the onset epilepsy in infancy

Faruk İncecik1, M. Özlem Hergüner2, Kenan Özcan2, Şakir Atunbaşak2
1Mustafa Kemal University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Hatay
2Cukurova University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Adana

INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate the etiology of epilepsies in infancy and to identify underlying central nervous system disorders in symptomatic cases.
METHODS: One hundered eighty six patients diagnosis with epilepsy between 1 and 24 months were evaluated and the etiologic factors and clinical characteristics were compare.
RESULTS: The mean age of the onset of convulsions in infancy was found to be 7.1±5.7 months. Of the 186 cases, 69.4 % were symptomatic group and 30.6 % cryptogenic-idiopathic group.
In the symptomatic group, the main etiologic groups resulting in clinical condition were prenatal and perinatal factors (50.3 %), developmental cerebral anomalies (12.4 %), neurocutaneus syndromes (6.2 %) and cerebrovascular disorders (4.6 %). Of all cases 21.7 % were diagnosed as West syndrome. In of these patients, the mean age of onset was found to be 3.4±2.5 months.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In epilepsies with the onset in infancy etiology of the majority is symptomatic epilepsy and in these patients the most common etiologic factors are generalized cerebral damage.

Keywords: Infancy, convulsion, etiology


İnfantil dönemde başlayan epilepsilerde etiyoloji

Faruk İncecik1, M. Özlem Hergüner2, Kenan Özcan2, Şakir Atunbaşak2
1Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, Hatay
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, Adana

GİRİŞ ve AMAÇ: İnfantil dönemde gelişen epilepsilerde etiyolojiyi belirlemek, semptomatik olgularda altta yatan santral sinir sistemi hastalığını saptamak.

YÖNTEM ve GEREÇLER: İlk konvülsiyonları bir ay ile iki yaş arasında başlayan, epilepsi tanısı alan 186 hastada etiyolojik faktörler araştırılarak, etiyolojik gruplar ve bazı klinik özellikler karşılaştırıldı.
BULGULAR: Olguların ortalama konvülsiyon başlama yaşı 7.1±5.7 ay idi. 186 olgunun % 69.4’ü semptomatik, % 30.6’sı kriptojenik-idiyopatik grupta yer aldı. Semptomatik grupta epilepsiye yol açan nedenler arasında pre/perinatal faktörler % 50.3, gelişimsel serebral anomaliler % 12.4, menenjit/ensefalit sekeli % 8, nörokütanöz hastalıklar % 6.2 ve serebrovasküler hastalıklar % 4.6 ile en önemli grupları oluşturmaktaydı. Olguların % 21.7’si West sendromu tanısı aldı. West sendromu tanısı alan olguların, ortalama konvülsiyon başlama yaşı 3.4±2.5 ay olarak saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İnfantil dönemde başlayan epilepsilerinde etiyolojik yönden en büyük grubu semptomatik olgular oluşturmaktadır. Semptomatik grupta da yaygın serebral hasara yol açan etiyolojik faktörlerin daha fazla bulunduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: İnfant, konvülsiyon, etyoloji


Faruk İncecik, M. Özlem Hergüner, Kenan Özcan, Şakir Atunbaşak. The etiology of the onset epilepsy in infancy. Medeniyet Med J. 2005; 20(3): 143-146

Corresponding Author: Faruk İncecik, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ