Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 2 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
The Relationship Between Sociodemographic Variables and Depressive Symptoms in Uncomplicated Pregnant Women at Term [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2016; 31(3): 199-204 | DOI: 10.5222/MMJ.2016.199  

The Relationship Between Sociodemographic Variables and Depressive Symptoms in Uncomplicated Pregnant Women at Term

Ebru Ersoy1, Halil Özcan2, Ali Özgür Ersoy1, Aytekin Tokmak1, Esra Yaşar Çelik1, Yasemin Taşcı1
1Department of Obstetrics and Gynecology, Zekai Tahir Burak Women’s Healthcare, Training and Research Hospital, Ankara, Turkey.
2Department of Psychiatry, Ataturk University, Erzurum, Turkey.

We aimed to investigate the relationship between sociodemographic variables and depressive symptoms in uncomplicated pregnant women at term. Four hundred seventeen pregnant patients at term who attended to antenatal outpatient clinic of our institution between December 2013- May 2014 and had no significant risk factor were recruited for Beck Depression Inventory (BDI). The cut-off point was accepted as 17. When the BDI point was between the ranges of 0 and 16, the patient was classified into Group 1, and the other patients were classified into Group 2. There were 346 patients (82.98%) in Group 1, and 71 patients (17.02%) in Group 2. Educational level, occupation, her husband's occupation, habitat, social security status, level of financial income, previous psychiatric illness history of herself or anyone in her family, smoking status, the eligibility to arrive to a health center, family structure, migration status, social support from family and close environment, the status of planned or unplanned pregnancy, the outcome of previous pregnancy, the use of vitamin pills in pregnancy, and number of parity were comparable between the groups. The presence of anxiety for fetal health, unfavorable life experience, marital problem, history of premenstrual syndrome, the lower birth weights, and the absence of a civil marriage and regular antenatal visits in Group 2 were significantly more frequent than Group 1. Many individual variables of uncomplicated pregnants at term can raise the development of depressive symptoms. The early labeling of the risk factors may be beneficial to provide favorable maternal and neonatal outcomes subsequently.

Keywords: Pregnancy, depression, questionnaire, maternal health


Miadında Düşük Riskli Gebe Kadınlarda Depresyon Belirtilerinin Sosyodemografik Değişkenlerle İlişkisi

Ebru Ersoy1, Halil Özcan2, Ali Özgür Ersoy1, Aytekin Tokmak1, Esra Yaşar Çelik1, Yasemin Taşcı1
1Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye
2Psikiyatri Anabilim Dalı, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye.

Çalışmamızda, düşük riskli term gebeliklerde, sosyodemografik etkenler ile depresyon belirtilerinin ilişkisini araştırmayı amaçladık. Aralık 2013- Mayıs 2014 tarihleri arasında ayaktan başvuran hastalar arasından çalışmaya katılmayı kabul eden 417 miadında, antenatal takiplerinde belirgin risk saptanmayan gebeye anket ve Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) uygulandı. Ölçekte kesme puanı 17 olarak değerlendirildi. Buna göre BDÖ puanı 0-16 olanlar 1. grup, 17 ve üzeri olanlar 2. grup olarak sınıflandırıldı. 1. grupta 346 (%82,98) kişi, 2. grupta 71 (%17,02) kişi yer aldı. Katılımcıların eğitim düzeyi, kendisinin mesleği, eşinin mesleği, yaşam yeri, sosyal güvence, aylık gelir, kendisinde veya ailede psikiyatrik hastalık öyküsü, sigara kullanımı, sağlık kuruluşuna ulaşım zorluğu, aile yapısı, göç etme, ailenin gebeye sosyal desteği, çevrenin gebeye sosyal desteği, gebeliğin planlanarak istenmesi, önceki gebelik sonucu, gebelikte vitamin kullanımı ve parite açısından gruplar arasında anlamlı fark saptanmadı. Bebek ile ilgili kaygı varlığı, olumsuz yaşam deneyimi varlığı, evlilikte sorun varlığı, resmi nikah yokluğu, düzenli antenatal takip yokluğu, premenstrüel sendrom öyküsü varlığı ve bebeğin doğum ağırlığının daha az olması 2. grupta istatistiksel olarak belirgin derecede fazla gözlendi. Gebelik süreci sağlıklı ilerleyen doğuma yakın olgularda da değişik bireysel özellikler depresyon semptomları gelişimine neden olabilmektedir. Bu gebelerin deprese ruh halini arttırabilecek faktörlerin önceden tanınması, anne ve çocuk sağlığını iyileştirici önlemlerin alınmasına yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, depresyon, anket, anne sağlığı.


Ebru Ersoy, Halil Özcan, Ali Özgür Ersoy, Aytekin Tokmak, Esra Yaşar Çelik, Yasemin Taşcı. The Relationship Between Sociodemographic Variables and Depressive Symptoms in Uncomplicated Pregnant Women at Term. Medeniyet Med J. 2016; 31(3): 199-204

Corresponding Author: Ebru Ersoy, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved