Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 2 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Levonorgestrel containing intrauterine device (Mirena®) in the treatment of dyfunctional uterine bleeding; patients’ view and our experience [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2016; 31(4): 278-281 | DOI: 10.5222/MMJ.2016.278  

Levonorgestrel containing intrauterine device (Mirena®) in the treatment of dyfunctional uterine bleeding; patients’ view and our experience

Burçin Karamustafaoğlu Balcı, Meryem Hocaoğlu, Gökhan Göynümer, Ahmet Göçmen
Medeniyet University, Goztepe Training and Research Hospital, Department of Obstetrics and Gynecology

Abnormal uterine bleeding is a common cause for visits to gynecology polyclinics and one of the treatment options is levonorgestrel containing intrauterine device (LNG IUD; Mirena®). The aim of this study is to evaluate patient satisfaction following insertion of Mirena® in women with the indication of abnormal uterine bleeding and to share our data concerning the use of Mirena. The study population of this retrospective study consisted of women with the diagnosis of dysfuntional abnormal uterine bleeding with Mirena® inserted between 1 January 2015-31 December 2015. Information about age, obstetric and gynecologic history of the patients, histologic diagnosis of endometrial sampling, pelvic ultrasound reports were retrieved from medical records of the patients. Afterwards, interviews on phone were conducted. Patient satisfaction, complications, rate of amenorrhea, rate of expulsion or displacement, need for removal and if removed the treatment modality preferred were noted. Patient satisfaction was assessed by a scale of four as not satisfied, satisfied, very satisfied and extremely satisfied. A total of 61 Mirena® were inserted during study period and 50 patients were included in the study. We could interview with 31 patients on phone. No complication occurred related to vaginal insertion of Mirena® Twelve patients were amenorrheic, 4 patients oligomenorrheic, 4 patients were complaining of metrorrhagia (spotting). Displacement of Mirena® did not occur, however in 6.45%. of the patients Mirena® came out accidentally. Four patients wanted their Mirena® to be removed. Eight patients were “not satisfied” at all, the other patients were satisfied from the treatment. As a result, Mirena® was overall a well-tolerated treatment modality and around three-quarter of the patients with Mirena® inserted for the treatment of abnormal uterine bleeding are satisfied from the treatment.

Keywords: Levonorgestrel releasing intrauterine device, Mirena, satisfaction, expulsion


Disfonksiyonel uterin kanamada Levonorgestrel içeren rahim içi araç (Mirena) kullanımı; hastaların memnuniyeti ve deneyimimiz

Burçin Karamustafaoğlu Balcı, Meryem Hocaoğlu, Gökhan Göynümer, Ahmet Göçmen
Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

Anormal uterin kanama jinekoloji polikliniklerine yapılan başvuruların önemli bir nedenidir. Tedavi yöntemlerinden biri de levonorgestrel içeren rahim içi araçtır (Mirena).
Bu çalışmanın amacı anormal uterin kanama endikasyonu ile Mirena uygulanan hastaların memnuniyetini değerlendirmek ve Mirena tedavisi ile ilgili deneyimimizi paylaşmaktır.
Bu retrospektif çalışmaya disfonksiyonel uterin kanama tanısı ile 1 Ocak 2015 - 31 Aralık 2015 tarihleri arasında Mirena uygulanan hastalar alınmıştır.
Hastaların yaşları, obstetrik ve jinekolojik anamnezleri, endometrial örnekleme sonuçları, pelvik ultrason raporları kayıtlardan elde edilmiştir. Sonrasında hastalara telefon ile ulaşıldı. Hastaların memnuniyetleri, komplikasyonlar, amenore oranı, Mirena'nın düşme veya kayma oranı, Mirena çıkartma gerekliliği ve eğer çıkartıldı ise sonra tercih edilen tedavi kaydedildi. Hasta memnuniyeti "hiç memnun değil", "memnun", "çok memnun", "kesinlikle çok memnun" olarak dört tercihli soru ile değerlendirildi.
Çalışma sürecinde toplam 61 Mirena uygulandı. Çalışmaya alınma kriterlerini 50 hasta karşıladı; telefon ile 31 hastaya ulaşıldı. Mirena uygulaması ile alakalı komplikasyon gelişmedi. 12 hasta amenoreik, 4 hasta oligomenoreik olmuştu, 4 hasta lekelenmeden şikayetçi idi. Mirena kayması hiç olmadı fakat Mirena düşme oranı % 6,45 olarak saptandı. 4 hasta Mirena’nın çıkartılmasını talep etti. 8 hasta hiç memnun olmadığını ifade etti, diğer hastalar Mirena tedavisinden memnundu.
Sonuç olarak Mirena iyi tolere edilen bir tedavi yöntemidir ve disfonksiyonel kanama nedeni ile Mirena uygulanan hastaların ¾’ü bu tedaviden memnun kalmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Levonorgestrel içeren rahim içi araç, Mirena, memnuniyet, atılma


Burçin Karamustafaoğlu Balcı, Meryem Hocaoğlu, Gökhan Göynümer, Ahmet Göçmen. Levonorgestrel containing intrauterine device (Mirena®) in the treatment of dyfunctional uterine bleeding; patients’ view and our experience. Medeniyet Med J. 2016; 31(4): 278-281

Corresponding Author: Burçin Karamustafaoğlu Balcı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ